Ibland

Ja, ibland, ganska ofta, blir förkortningar något som man tror att alla förstår bara för att alla använder dom.
L70 B50 100000h är en sådan.

Vanlig i vår bransch

Det visas av oss på produktblad och ingår ofta vid offertförfrågan eller vid offentlig upphandling.

Betydelsen

70% av den ursprungliga ljusstyrkan återstår (L70) på minst hälften av beståndet (B50) efter hundratusen brinntimmar (100000h).
Omräknat i år motsvarar antalet 100000 brinntimmar minst 25 år.

VIKTIGT

Ögat kan uppfatta en förändring om den överstiger 27 %.
Den kunskapen är viktig att ha med då det förklarar varför man ofta väljer att ange just 30 % minskat ljusflöde (L70).
Slutsats 1:
Ögat kan möjligtvis se skillnad mellan två ljuskällor lyskraft om det skiljer mer än 27%.
Slutsats 2:
Om man sätter upp en ny armatur bredvid en äldre så är det inte särskilt sannolikt att något mänskligt öga uppfattar att de lyser med olika styrka även om det skiljer 20 år mellan armaturerna.
OM armaturerna lovar L70 B50 100000h, alltså.
– Det lovar Prisma Eliott.

ETC

Förkortning för det latinska uttrycket ”et cetera”, vilket betyder ”och så vidare”.