Fördröjt tryck på Prisma Daps övergångssignal

Genom fördröjt tryck på Prisma Daps kan allmänheten få tillgång till smarta funktioner och hjälpmedel. Det sker simpelt – genom att trycka lite längre på fronten.

Exempel på hjälpmedel

  • Talmeddelande
  • Längre gröntid

Talmeddelandet kan exempelvis berätta var du befinner dig. Den längre gröntiden ökar tillgängligheten och är en stor hjälp för personer med särskilda behov, till exempel personer med synnedsättning eller rörelsehinder.