Förbättringar inom hållbarhet

I somras tilldelades vi en silvermedalj i samband med en hållbarhetsutvärdering. Det är vi givetvis stolta över – men vi kan alltid förbättra oss! Under oktober har vi därför gått igenom en lång lista med förbättringar och infört nya rutiner i verksamheten. Nu kan vi på ett bättre sätt fånga upp miljörisker och problem, så att åtgärder kan vidtas i ett så tidigt skede som möjligt.

Policys och hållbarhetsutbildning

En ny miljöpolicy och hållbarhetspolicy har tagits fram, där vi formulerat nya mål och åtaganden för de kommande åren. I november kommer vi även att vidareutbilda oss inom hållbarhet genom Addtechs interna hållbarhetsutbildning. 

Våra nya policys

> CSR- och hållbarhetspolicy
> Miljöpolicy