Vi föredrar återanvändning

För miljön: pall och wellkartong.
Vi prioriterar leverans i wellkartong och på pall framför alla andra material.

Återvinning utan omväg

Ofta kan vi återanvända emballage utan att låta materialet gå omvägen via återvinningsstationen.
Allt emballage som ser rent, helt och snyggt ut används igen, helt enkelt.

Tack Warrd

Tack till ”Grönt Team juni 2021” som kallar sig Warrd som påminde oss om detta vi gör för att nå målen i Agenda 2030.
Warrd en en försvenskning av arabiska ordet för blommor – utan arabiska tecken.