Flexibump: Farthinder för campingplatser

Sveriges campingplatser brukar fyllas med semester- och sommarfirare i allra åldrar. Genom att installera farthinder på campingplatsen kan både barn och vuxna röra sig fritt, tryggt och säkert.

Farthindret Flexibump sänker hastigheten på ett effektivt sätt – något som inte bara ökar trafiksäkerheten, utan som också bidrar till en lugnare och trevligare semestermiljö för alla som vistas på campingen. Med en garanti på 10 år kan kunden känna sig trygg med att Flexibump kommer att hålla för många glada campinggäster framöver! Dessutom tål farthindret tyngre fordon som lastbilar, sopbilar och förstås: husbilar/husvagnar.

Flexande farthinder

Passagen över Flexibump blir en behaglig upplevelse för den bilist som sänker farten. Specialgummit som fartguppet tillverkas i ”flexar” vid rätt hastighet.

Mer information om fartgupp

>> Kontakta säljare, Flexibump