Placering & riktning

Om du undrar: ”Kan jag sitta vid mitt skrivbord och ändra effekt på armaturerna?”
Då är svaret ett tydligt: ”Nej.”
Gör så här:
Ställ dig under armaturen/gatubelysningen/vägbelysningen och se till att den änden på fjärrkontrollen som är ”upp” pekar rakt upp och in i armaturen.
Det är helt OK att stå på marken – du behöver inte använda stege eller sky-lift.

Tänk på

att du troligen är van att styra TV:n med fjärrkontroll och att TV:n oftast är placerad framför dig.
Därför tenderar man gärna att sänka fjärrkontrollen framåt istället för att peka den uppåt.

Låt armaturen svara dig

När du står på rätt plats och pekar som bilden visar, håll knappen med symbolen ”hänglås” intryckt.
Så länge du håller in den knappen kommer armaturen att blinka som svar och bekräftelse på att ”vi har kontakt”.

 

Inställningar

BYT EFFEKT

 1. Tryck på hänglås
 2. Ange PIN-kod
 3. Tryck på ”Watt”
 4. Tryck på TVÅ siffror som motsvarar den effekt du önskar, t ex ”22”
  Då ställer armaturen om sig till den effekten MEN sparas ej som standard förrän…
 5. Tryck ”OK”

ÄNDRA PRISMA NATTLJUS
Prisma Nattljus är en sänkning eller höjning av effekten under en period per dygn.

 1. Tryck på hänglås (om du inte redan loggat in)
 2. Ange PIN-kod (om du inte redan loggat in)
 3. Tryck på ”Start”
 4. Ange TVÅ siffror som motsvarar den starttid som ska gälla, t ex ”23”
 5. Tryck ”OK”
 6. Tryck på ”Stop”
 7. Ange TVÅ siffror som motsvarar det antal timmar som ska gälla, t ex ”06” för 6 timmar
 8. Tryck på ”OK”
 9. Tryck på ”Level”
 10. Ange TVÅ siffror som motsvarar effekt som ska gälla, t ex ”11”
 11. Tryck på ”OK”

Tips Prisma Nattljus

Det går fint att ändra enstaka inställningar av Prisma Nattljus utan att ändra de andra, alltså:
Bara gå igenom punkterna 3, 4, 5 eller 6, 7, 8 eller 9, 10, 11.
Den eller de du inte ändrar är då som de var innan.

Ingen PIN eller fjärrkontroll?

Kontakta Malin så fixar hon. KLICKA HÄR.