Ergonomiska framsteg i produktionen

Ett av våra mål för året handlar om att kontinuerligt arbeta med ergonomiska förbättringar i arbetsmiljön. Vi vill skapa en så hållbar situation som möjligt för alla som arbetar på PrismaTibro, med Agenda 2030 och målet om anständiga arbetsvillkor som vår utgångspunkt. 

Investeringar för ökad ergonomi

Redan tidigare fanns förutsättningar för en hälsosam arbetsställning, så som höj-och sänkbara bord, anpassad belysning och olika typer av stolar.

Nu har ytterligare förbättringar skett i vår produktion, där vi bland annat tagit hjälp av ett mikroskop för elektroniklödning i syfte att minska nackpåverkan. Vi har även investerat i flera nya verktyg som ska underlätta manuellt arbete.