DIP-switchar

Genom smart mjukvara och DIP-switchar får du möjlighet att styra över din Prisma Button.

Vid installation eller efteråt

Inställningar efter önskemål om hur du önskar att Prisma Button ska uppföra sig.

  • Ingen fördröjning
  • 1.5 sek fördröjning
  • 3.0 sek fördröjning
  • 6.0 sek fördröjning
  • Sparkläge OFF
  • Sparkläge ON
  • Begränsad reläanslutningstid till 1 sek
  • Reläsignal så länge fronten är påverkad efter ev. fördröjning
  • Kvittens OFF
  • Kvittens ON