En tillbakablick: Prisma DI:s historia

Visste du att PrismaTibro har tillverkat digitala instrument för att mäta vevaxlars skevhet sedan slutet av 1980-talet? I början sålde vi en modell som kallades för RO-3. Utseendet skilde sig en hel del mot hur dagens modeller ser ut – instrumentet var svart och såg ut som en liten box. 

1990-talet

1994 ersattes RO-3 av Prisma DI-4 efter en period av utvecklingsarbete. I samband med generationsuppdateringen bytte vi kretskort och tog fram ett nytt ytterhus i färgen röd. Vi bytte även benämning till DI, Deflection Indicator. 

1998 lanserades Prisma DI-4C. Nu kom möjligheten att spara mätvärden och föra över dem till en dator för vidare bearbetning.

2000-talet

Nästa generationsväxling skedde 2006, då vi lanserade Prisma DI-5. Kretskortet gjordes om på nytt, kabeln och givaren blev två artiklar vilket gjorde det enklare att byta ut givaren vid slitage. Nu medföljde också ett laddbart Li-Ion batteri!

Ett år senare lanserades Prisma DI-5C. Då uppdaterades bland annat datorkabeln från en RS-kabel till en modernare USB-kabel. 

Idag

Prisma DI-5-serien används i stor utsträckning av ingenjörer i hela världen, på fartyg och i kraftverk. En del utseendeförändringar har genomförts – men den smarta, säkra och länge uppskattade tekniken är densamma.

Vill du optimera dina mätningar?

> Kontakta produktansvarig Harut Pdrossian.