Prisma Light ElliePrisma Light Ellie

Parkarmatur

Prisma Light Ellie trivs på fler platser än i parken.
Parkarmaturen Prisma Light Ellie har så många fler användningsområden.
I denna anläggning har man monterat upp Prisma Light Ellie på en parkering.

Ljusbild

Kunden valde ljusbild utefter ytan och stolparnas placering.
Prisma Light Ellie går att få med både rundstrålande ljusbild – Omni – och asymmetrisk ljusbild – linskombinationen SCL.

Mer än park och parkering

Prisma Light Ellie presterar utmärkt bra även på gång/cykel-vägar, villagator, innegårdar, skolgårdar och…ja, där det är onödigt mörkt.