Prisma Tibro, Sweden | Prisma Light Ellie | LED Parkbelysning, Gatubelysning | Smart City

Smart belysning, smart city

Vad är betyder smart belysning för dig?
Vad betyder det för din kollega?

Definition på smart city

För så långt vi kan se så har alla olika åsikter.
Ofta diskuteras väldigt avancerade lösningar som baseras på allt som tekniken tillåter men när det är dags att välja så faller valet på det som fungerar redan nu och sedan. Vi levererar nu.

Vår definition på smart

Vad anser du är smart?

Vi lyssnar mycket gärna på dina önskemål.
Det är precis det lyssnades som lett till utvecklingen av Prisma Lights produkter.

Välkommen!

Kontakta Malin, produktansvarig för Prisma Light