Prisma Light

Lektion 1
Ser du ljuset?

Lektion 2
Hur känns ljuset?

Lektion 3 Skapa ett bra
ljus – placering.

Lektion 4 Skapa ett bra
ljus – färg och ton.

Lektion 5
Ljus bortom seendet.

Lektion 6
Det hållbara ljuset.

Lektion 7 Begrepp, enheter
och teknik.

Vi tipsar!

BELYSNINGSBRANSCHEN MEDDELAR 2021-05-26
Nu introduceras Ljusskolan, en filmserie på Youtube, om ljus och belysning.
Filmerna är ca 7 – 10 minuter långa och tar upp viktiga aspekter av ljus.
Syftet är att ge tips och öka förståelsen så att vi kan skapa bra och hållbara ljusmiljöer både hemma och på våra arbetsplatser.

Ljusskolan är avsedd för både konsumenter, fastighetsägare, arkitekter, utbildningsinstanser, politiker och andra med intresse och nyfikenhet i frågor om ljus och belysning.
Filmserien består av sju avsnitt med följande innehåll:

Lektion 1
Ser du ljuset? Om vad ljus är, om begrepp som watt och lumen.

Lektion 2
Hur känns ljuset? Hur väljer vi ljus för att skapa en viss känsla?

Lektion 3
Skapa ett bra ljus – placering. Hur mycket ljus behöver vi och hur ska vi placera belysningen? Varför behövs både funktions-, omfälts och dekorativt ljus?

Lektion 4
Skapa ett bra ljus – färg och ton. Vilken ljuskvalitet ska vi satsa på och hur påverkar ljuset känslan i rummet, färger och material? Hur kan vi definiera ljuskvalitet?

Lektion 5
Ljus bortom seendet. Ljus påverkar oss inte bara genom att möjliggöra att vi ser. Det påverkar även våra hormoner och dygnsrytm. Vad är viktigt att tänka på i frågeställningar om ljus och hälsa?

Lektion 6
Det hållbara ljuset. Hur planerar vi våra ljusmiljöer så att vi får rätt ljus på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Varför är det viktigt att vi tar hänsyn till produkternas hela livslängd och vilka tekniska möjligheter finns det för att använda så lite energi som möjligt?

Lektion 7
Begrepp, enheter och teknik. Den sista delen summerar enheter och begrepp som används vid belysningsplanering. Hur beräknar vi, t ex bländning, vad betyder färgåtergivning, dimning och flimmer, hur beskriver vi på ett korrekt sätt ljusets livslängd?

Samtliga dessa avsnitt av Ljusskolan hittar du samlat via Belysningsbranschens Youtube-kanal: HÄR! 
Filmerna är framtagna i samarbete med branschorganisationerna Belysningsbranschen och Hemljus, med hjälp av ett ekonomiskt stöd från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.