Prisma Eliott är med!

För Prisma Light är det viktigt att vara med i EE- & Batteriregistret.
Det är viktigt av flera skäl, vi nämner två:
1. Miljön
2. Våra kunders trygghet.

Enligt Naturvårdsverkets förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket.
En gång per år redovisar vi:
– Försäljning,
– Mängd återtagna armaturer,
– Hur vi omhändertagit förbrukade armaturer.