Inga utskrifter under Intertraffic

Vi erbjöd besökare i montern att få ett brev med nyttiga länkar istället för tryckta broschyrer.
Det fungerade fint.

Dessutom viktlöst

Förutom att vi sparade papper, toner och miljöpåverkan i allmänhet så slapp våra besökare att bära runt på tungt papper.

Vi kunde följa upp

I och med att vi skickade ett e-post med länkarna så kunde vi efter mässan följa upp med mottagaren och svara på frågor och fortsätta konversationen.