Vad är dräneringshål?

Dräneringshålen upptill (inte mitten) på bottenlocket på din Prisma Daps fyller en viktig funktion.
Det som ser ut som två hål för skruvar ser till att vatten som eventuellt tar sig in i övergångssignalen ovanifrån snabbt finner sin väg ut igen.
Elektroniken har redan ett starkt skydd mot fukt, vibrationer, slag och andra risker så dräneringshålen är vad man ibland kallar att ”ha både livrem och hängslen”.

Prisma Daps är känd för att klara sin uppgift dygnet runt, dag som natt, år efter år.
Dräneringshålen och övrigt skydd är en del av förklaringen till trygg och säker funktion av Prisma Daps – troligen världens mest avancerade övergångssignal.

Välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar.
KLICKA Sonja Hanna, säljare Prisma Daps