Donation med hållbarhet i åtanke

PrismaTibro har donerat felfria, begagnade Prisma Button i enlighet med mål 12 i Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion.

Genom att återanvända fungerande armbågskontakter bidrar vi till ett mer cirkulärt samhälle där produkter används länge för att slutligen återvinnas. PrismaTibro är anslutna till El-kretsen som ser till att elektroniska produkter tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt.

– Vi försöker alltid att tänka på vad som kan göras för att bidra, i stort och smått, säger Malin Buss, VD på PrismaTibro.

Länkar, certfikat

> El-kretsen: Producentansvar produkt
> El-kretsen: Producentansvar batterier