Vindytan vid valet av stolpe

Frågan om vindyta, vindfång, kom från konsult som förberedde installation i södra Sverige.
Han ville försäkra sig om att stolpens dimensioner klarade sin uppgift.
Svaret vi kunde lämna gav lugnande effekt.

Svaret är

200 x 565 mm, projiceras ovansida från sidan.
Vindyta: 0,067 kvm

Vikten då?

Prisma Eliott väger in på 5,4 kg, stolpfäste tillkommer med 5 hekto.
En lätt armatur. Ett tungt argument till Prisma Eliotts fördel.