Digifys, DigiPlayScape – Digitala och fysiska lekmiljöer

Kungliga Tekniska Högskolan driver projektet
I projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer är utgångspunkten barns lek.
Syftet med detta projekt är att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön i bostads-områden och på skolgårdar.
Lekplattformens funktioner förutsätter en miljö med varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial.
Sådana lekmiljöer ger högt lekvärde och inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus.
Ett viktigt mål i projektet är att ge barn tillgängliga lekmiljöer med högt lekvärde utomhus, för ökad hälsa och välmående.

Prisma Tibro är med i projektet

”Ni kan klägga”, var svaret på frågan vi ställde om anledningen till att vi skulle kunna bidra i projektet.
I det svaret kan man utläsa att vi lyckats bemästra den utmaning alla våra produkter måste klara – de ska fungera klanderfritt i skiftande temperaturer, väldigt torrt eller oerhört blöta miljöer, dammiga förhållanden och ibland våldsamma (!) användare.
Våra produktfamiljer är:

 • Prisma Daps
  Övergångssignalen som enklast beskrivs som den blå låda du trycker på vid övergångsstället för att få grön gubbe.
 • Prisma DI
  Mätinstrument för riktigt stora motorer – mäter skevheter hos STORA vevaxlar.
 • Prisma Button
  Armbågskontakt kan användas för att öppna dörrar, tända belysning och mer – för inomhus-, utomhusbruk med aktivt övervåldsskydd.
 • Prisma Eliott
  LED gatubelysning som kan styras med fjärrkontroll eller blotta närvaron av nån som behöver ljus på sin väg.

Samarbete

Mer info

KLICKA HÄR för att läsa mer om Digifys, DigiPlayScape på KTH:s hemsida.
KLICKA HÄR för att komma i kontakt med säljare