Prisma DI

Mäter ovalitet

Ger en tydlig signal om det förekommer ovalitet i cylinder och var den uppstått.

Prisma DI Ovality Kit

Ett tillbehör till Prisma DI-5C som i huvudsak används för mätning av cylindrar med diameter 180-600 mm och slaglängd upp till 870 mm.

Äger ni redan DI-5C?

Äger ni redan en Prisma DI-5C med 89 mm givare har du allt du behöver för att komplettera med tillbehöret Prisma Ovality kit.

Mer info

Kontakta Harut Pdrossian, produktansvarig Prisma DI