PrismaTibro reparerar, helst

För en säker och hållbar utveckling är det förstås viktigt att inte slösa resurser.
Därför är det en självklarhet för oss att erbjuda reparation av våra armaturer.
Kunden blir nöjd, vi blir glada och planeten blir överlycklig!
Genom service och reparationsarbete bidrar vi till två av de globala målen i Agenda 2030.

Mål 9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Industrin har sedan länge varit präglad av ett linjärt system.
Produkter tillverkas och används tills de går sönder och slängs.
Med hjälp av ett cirkulärt system kan industriprocessen förändras till något annat, till en kedja där så lite resurser som möjligt går till spillo.
Genom reparationer kan vi bidra till detta mål. 

Mål 12

Hållbar konsumtion och tillverkning
För att nå en hållbar konsumtion och tillverkning krävs att man även funderar på vad som händer sedan.
Vad händer efter att vi har tillverkat vår produkt och kunden konsumerat den?
Vad händer om olyckan är framme och produkten går sönder?
Där vill vi på PrismaTibro ta vårt ansvar och hjälpa till även på sikt. 

Kontakta oss

KLICKA HÄR för att kontakta kunnig säljare som gärna föreslår reparation.