Anledning 1

Att uppfylla kraven på belysning: det finns regler, policyer och rena rama principer som styr hur mycket ljus som ska landa på marken. Värdet är lite olika beroende på trafikintensitet, trafik, omgivning, användning och en del andra saker. De mest använda reglerna och de som är viktigast att förhålla sig till är ”Vägar och gators utformning” (VGU). De är framtagna av Trafikverket.

Närvarostyrning kan man därför ställa in så att alla krav uppfylls när någon är där samtidigt som man kan spara både pengar och miljö genom att sänka eller helt släcka när ingen ändå ser eller är hjälpt av att det lyser.

Anledning 2

Att spara energi.
Kort och gott.

Anledning 3

I en del miljöer så eftersträvas hänsyn till alla andra varelsers – djurs – behov av mörker eller iallafall skymning.
Kan man därför samsas genom att belysa när det behövs så gör man livet enklare, billigare och trevligare för fler.