Framtidens Prisma Daps

Vi uppskattar om du vill dela med dig av dina erfarenheter, tankar, idéer och konstruktiv kritik.
Dina svar kommer att påverka våra vägval i utvecklingen av kommande generationer av Prisma Daps.
Vi känner ett stort ansvar och stort nöje i att förvalta det förtroende som visats PrismaTibro (tidigare Prisma Teknik) i allmänhet och Prisma Daps i synnerhet de senaste fyra decennierna. Vår ambition är att ta tillvara det goda som redan finns och utveckla och utvecklas.

Tack

Tack på förhand för dina svar hälsar Malin Buss, VD och produktansvarig och Niklas Warnicke teamledaren för utvecklingsavdelningen.