Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | Talmeddelande

Talmeddelande informerar och varnar

En funktion som alla inte känner till: Talmeddelande
Prisma Daps 2000-serien ger möjligheter att välja bland förinspelade talmeddelanden och spela in ett egna meddelanden med hjälp av Prisma Daps Android-app.

Skillnad mellan L och M

Prisma Daps 2000•L

 • Använda totalt 8 min speltid för meddelande
 • Möjlighet att spela in meddelande direkt i Android-appen
 • Ladda upp sedan tidigare sparade meddelande från Android-app
 • Enkel överföring via NFC eller USB-sticka
 • Frihet att spela in vad som helst, t ex:
  Var vänlig tryck på knappen för att få grönt ljus
  Du befinner dig i korsningen Drottninggatan och Sankt Knuts väg
  Vägarbete pågår till och med 6 januari
  Varning! Utryckningsfordon på väg

  Varning! Vägarbete pågår
  Varning! Anläggning urfunktion.

Prisma Daps 2000•M 

 • Användning av ett vid tillverkningen installerat talmeddelande.
  Det kan innehålla precis som ni önskar men är begränsat till ett meddelande som sedan inte kan bytas – bara stängas av.

Välkommen!

Behöver ni hjälp med inspelning?
Saknar ni en röst som läser in – vi hjälper er!
Kontakta mig så berättar jag gärna mer.
Sonja, säljare Prisma Daps