Prisma Daps

Taktil riktningspil och vibrator bricka

Vibratorn är en stor hjälp för personer med nedsatt syn.
Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.

Riktningspil

Känn med handen och få information om riktning precis som i överlocket.
Vibrator, utan tryckfunktion känns igen på den knottriga vibrator brickan eller en riktningspil.
Vibrator med tryckfunktion försedd med tydlig tryckpunkt i bottenlocket eller en riktningspil.

Finns i fyra varianter:

  • Tryckpunkt
  • Knottrig
  • Taktil riktningspil
  • Taktil riktningspil i Europeisk standard (Ö-norm)

Mjuk bricka monteras på vibratorn underlock med hjälp av tejp.

Prisma Daps 835-0545

835-0545
Taktil riktningspil,
Blå mjuk plast, Enkel

Prisma Daps 835-0549

835-0549
Taktil riktningspil,
Gul mjuk plast, Enkel

825-5110
Önorm Taktil riktningspil,
Svart mjuk plast, Enkel,
Inklusive tejp

Prisma Daps 835-0531

825-5120
Vibrator bricka med tryckpunkt,
Blå mjuk plast, Inklusive tejp

Prisma Daps 835-0546

835-0546
Taktil riktningspil,
Blå mjuk plast, Dubbel

Prisma Daps 835-0550

835-0550
Taktil riktningspil,
Gul mjuk plast, Dubbel

825-5111
Önorm Taktil riktningspil
Svart mjuk plast, Dubbel,
Inklusive tejp

Prisma Daps 835-0541

825-5121
Vibrator bricka knottrig,
Blå mjuk plast, Inklusive tejp

Välkommen

Kontakta säljare