De klassiska ljuden från PrismaTibro

Prisma Daps unika ljud är genomtänkt
Våra karaktäristiska lokaliseringsljud är till ovärderlig hjälp – särskilt för personer med synnedsättning.
De har skapats efter att vi lyssnat noga till användare världen över.
En lokal och mycket viktig samarbetspartner är Synskadades Riksförbund (SRF).

Lyssna själv
Klicka på ”spela”-knappen nedan vid respektive ljud.

Vid grönt ljus

Tick-tick-tick, högre puls
Vår starka rekommendation är att välja detta ljud – originalljudet från PrismaTibro, kallas också Prisma Sound 5.
© Prisma Daps Originalljud

Vid rött ljus

Tick-tick-tick, lägre puls
Vår starka rekommendation är att välja detta ljud – originalljudet från PrismaTibro, kallas också Prisma Sound 5.
© Prisma Daps Originalljud

Gul-blink

Pip-tick
Om trafikanläggningen är ur funktion byts automatiskt ”tick-tick-tick”-ljudet till ett varningsljud så att alla fortfarande kan lokalisera övergången.
© Prisma Daps Originalljud

Varningsmeddelande

Svenska
Varning, trafiksignalerna är ur funktion.
Engelska
Pay attention, traffic lights are out of order.
© Prisma Daps Originalljud

Sverige Standard

Prisma Daps Sound 1

Prisma Daps Sound 2

Prisma Daps Sound 3

Prisma Daps Sound 4

Prisma Daps Sound 5

Prisma Daps Sound 6

Prisma Daps Sound 7

Prisma Daps Sound 8

Prisma Daps Sound 9

Prisma Daps Sound 10

Prisma Daps Sound 11

Prisma Daps Sound 12

Prisma Daps Sound 13

Prisma Daps Sound 14

Prisma Daps Sound 15

Prisma Daps Sound 16

Prisma Daps Sound ”Tram”

Prisma Daps Sound ”Cross”

Prisma Daps Sound ”Chirp”

Danmark

Prisma_DK_Knock880Hz

Prisma_DK_Saw0880Hz_Go

Prisma_DK_Saw0880Hz_Wait

Prisma_DK_Sin1109Hz_Acknowledge

Prisma_DK_Sin1760Hz_Orientation

Saw0880HzFO16