Prisma Daps

Konstant matning

Prisma Daps 2000 behöver ström konstant matning från trafiksignalen.
Tidigare tog strömförsörjning från lamporna: röd och grön fas.

Fördel

Matar man Prisma Daps via lamporna så kan man inte detektera gul fas – gulblink.
Anledningen: om strömmen är bruten vid vägarbete eller av annan anledning så får inte Prisma Daps ström alls och är därmed helt avstängda.
Med konstant matning kan man även vid vägarbete – och andra tillfällen ljussignalerna är ur funktion – ändå låta Prisma Daps meddela nyttig information.

Gul-blink

Vid gul-blink kan man med fördel se till att Prisma Daps lämnar besked om vad som händer – det uppskattas av många men framför allt de med nedsatt syn.

Konstant/direkt-matning

För att utnyttja Prisma Daps 2000 fulla kapacitet oavsett statusen på korsningen är det alltså viktigt att man sett till att Prisma Daps får sin strömförsörjning direkt från stolpen.

Dessutom

  • Nya trafikkontroller klarar inte av att mata Prisma Dapsen via lamporna längre.
  • Man behöver inte mata Prisma Daps med samma spänning som lamporna har.
  • Sänker tillverkningskostnaden
  • Billigare i drift
  • Möjligheten att aktivera Gul-blink

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps