Ta reda på vad artikelkod betyder

Genom att ange artikelkodens alla tecken får du veta i klartext hur Prisma Daps är konfigurerad.

Konfigurationen för angiven artikelkod

Modell
Spänning
Krans
Lock funktion
Ljusfärg anmälan
Front, funktion symbol, färg
Kablage
Färg: ytterhus, dekorprofil, lock

Tillval