Ta reda på vad artikelkod betyder

Genom att ange artikelkodens alla tecken får du veta i klartext hur Prisma Daps är konfigurerad.

Konfigurationen för angiven artikelkod

Modell

Spänning

Krans

Lock funktion

Ljusfärg anmälan

Front, funktion symbol, färg

Kablage

Färg: ytterhus, dekorprofil, lock

Tillval