Prisma Daps

Hörs, känns och vibrerar

Akustisk ljud – viktig orienteringspunkt
Vibrator – känner om när det är rött respektive grönt
Taktil information – vägleder över korsning

Hjälper alla

Prisma Daps ger auditiv, visuell och taktil information så att en person med vision och/eller syn/hörselnedsättning kommer att veta när det är tryggt att passera. Ett hörbart, visuellt, taktil och vibration ska indikera när det är tryggt att korsa gatan.

Vi fick hjälp att hjälpa

Prisma Daps konstruerades och har fortsatt att utvecklas i samarbete med syn- och hörselskadade.

Kontakta oss

Sonja, säljare Prisma Daps 0504-40051