Slutkund valde

Prisma Daps 2250•M Walk & Bike i färgen trafik blå.
Övergångsstället är en kombinerad gång- och cykelbana.
Tryck på fronten oavsett om du är fotgängare eller cyklist – du får lika lång gröntid! 

Bike & Walk

Tryckfront med båda symbolerna.
Läs mer om egenskaperna!

Välj din färg på ytterhuset

  • Blå-anodiserad
  • Guld-anodiserad
  • Gul-lackerad
  • Grå-lackerad
  • Andra färger vid förfrågan

Vill du veta mer?

Kontakta säljare Prisma Daps