Prisma Daps

Tryck överallt

Hela fronten på Prisma Daps är känslig för tryck.
Den som önskar korsa vägen kan visa det genom ett tryck var som helst på fronten.

Symboler

De finns där för att vi vill tala om tre saker:

  1. Logo: PrismaTibro
    Övergångssignalen är utvecklad och produceras i Tibro. Utvecklad i samarbete med Synskadades Riksförbund.
  2. Hand: En uppmaning att trycka på fronten.
  3. Person eller cykel: Visar att det är en övergångssignal för gående eller cyklister.

Egentligen riktigt enkelt

Om glaset i fronten och/eller ljuskransen inte lyser ska man trycka var som helst på tryckfronten för att trafikljuset ska slå om till grönt för fotgängaren.
Om däremot glaset i fronten och/eller ljuskransen redan lyser, behöver man inte trycka på knappen. Prisma Daps jobbar då redan.
Det genomskinliga kvadratiska glaset i fronten och ljuskransen ger ljuskvittens på anmälan.

Hör av dig till oss!

Kontakta säljare Prisma Daps