PrismaTibro AB overtager Flexibump AB

PrismaTibro AB har i dag underskrevet en aftale om køb af 100% af aktierne i Flexibump AB, cvr. 559063-6162. PrismaTibro AB er en del af Addtech-koncernen. Flexibump er specialiseret inden for fartbump/vejbump og trafiksikkerhedsteknologi og
markedsfører sine produkter under Flexibump-varemærket. Omsætningen beløber sig til cirka 5 millioner SEK.

Flytning til Tibro

I forbindelse med opkøbet flytter virksomheden hele sin drift til Tibro.

Vores vision

Opkøbet styrker PrismaTibro i visionen ”Trafiksikkerhed i dag og for fremtidige generationer”. PrismaTibro leverer i dag løsninger til beskyttelse af bløde trafikanter ved bevogtede overgangssteder (Prisma Daps), fodgængerfelter (Prisma Light), og Flexibump forstærker PrismaTibro i områder, der mangler fodgængerfelter, men hvor der stadig er ubeskyttede trafikanter.

Overtagelse sker i Tibro, den 4. januar 2024
PrismaTibro AB

For yderligere information

>> Malin Buss, administrerende direktør i PrismaTibro AB, +46 504 400 59
Åsa Skarbrandt, forretningsenhedschef, Addtech Energy Products, +46 768 162 162

>> Download pressemeddelelsen som en PDF-fil.