Prisma Light Detect anvender Mesh-net

Prisma Light Detect tænder lyset eller øger armaturets lysstyrke, når nogen er til stede. Ved hjælp af Citygrid styresystemet fra Seneco A/S tændes også et vist antal armaturer i nærområdet, antallet bestemmes af kunden.

Tidligere: Serieforbundet

Hvis et armatur blev defekt og ikke reagerede, blev der skabt et hul i systemet, og nærliggende armaturer blændede ikke op, da armaturet, der skulle give besked, ikke længere sendte et signal.

Nu: Mesh-net

I den seneste udgivelse kommunikerer noder med armaturer inden for en bestemt radius.
Dette gøres i et såkaldt “mesh-netværk”.
I et mesh-netværk er der flere kommunikationsveje i stedet for kun én, hvilket betyder, at nærliggende armaturer vil lyse op  i forvejen for trafikanten takket være at kommunikationen varetages af alle nærliggende armaturer.

Spørgsmål?

KLIK HER for at kontakte en sælger.