Prisma Light Udendørsbelysning 2011

Bestemt effekt

De første modeller af Prisma Light Eliott blev låst til én effekt fra fabrikken.
Allerede ved bestilling besluttede kunden, hvilken effekt, der skulle gælde. Og det gjaldt så for hele armaturets levetid.

En undtagelse

Der var én undtagelse: Et projekt i Ljungsbro uden for Linköping.
Der var vi leverandør til et spændende fremtidsprojekt (!), som indebar, at armaturerne ville skifte strøm i en periode af dagen, sådan her:
Ved mørkets frembrud tændes armaturene:
• En strækning blev tændt med en effekt på 20 Watt
• En strækning blev tændt med en effekt på 10 Watt
• Klokken 22.00 blev alle armaturer sænket fra henholdsvis 10 og 20 Watt til 5 Watt.

Fjernstyret

Tiderne blev fjernstyret af kunden. Det er rigtigt! Nyt og innovativt, og i dag kan vi konstatere: et vigtigt skridt mod det, vi ser i dag.
Interessant konklusion, der blev trukket og stadig gælder:
Ingen trafikanter på ruten har kontaktet kommunen og klaget over ujævnt eller for lidt lys på ruten.
Ingen usikkerhed rapporteret.

Prisma Light Eliott 1

Model

• Prisma Light Eliott 1