Prisma Daps og Agenda 2030

Prisma Daps Detect bidrager til flere mål i Agenda 2030, vi vil her nævne tre.

9. Bæredygtig industri, innovationer og infrastruktur

PrismaTibro udvikler konstant sit overgangssignal, som har domineret trafikkryds i Norden i mere end tre årtier, men også spreder trafiksikkerhed i alle befolkede dele af verden. Selvom Prisma Daps formodentlig allerede er det mest avancerede overgangssignal, der findes, er der mere at gøre. Det seneste: Opdag.
Tilstedeværelse styrer om meddelelsen – tryk for grøn mand – skal styre skift fra grøn eller ej, alt efter om personen, der trykkede, virkelig stadig er i krydset.

10. Reduceret ulighed

Uanset om du kan se, høre eller bevæge dig frit, mener vi, at du skal kunne føle dig tryg i trafikken.
Derfor er Prisma Daps udstyret med støjkontrol, aflastningssymboler, talebesked, RFID-teknologi, der muliggør specielle funktioner.

11. Bæredygtige byer og samfund

En konsekvens af det, der allerede er nævnt under mål ni og ti er, at Prisma Daps “smører” trafikken til at flyde bedre, og dermed reducerer emissioner forårsaget af unødvendige opbremsninger og accelerationer.