Stockholm: Prisma Daps

Prisma Daps findes på de fleste trafiksignaler i og omkring Stockholm.
Stockholms kommune har omkring 4.500 trykknapbokse.

Årsager

Prisma Daps’ vigtige brugsfunktioner.

  • Lyd med dag- og natsænkning
  • SmartCard funktion, RFID
  • Støjkontrol
  • Vibrator

Sporvogn

Nogle af dem trykker ingen menneske på – det gør sporvognen.
Prisma Daps 2240•M TRAM
Vises på det slørede billede – kun Prisma Daps er skarp.

Meget brugt

En af de, der ses og bruges mest, er
Prisma Daps 2100•L Walk

Velkommen

Kontakt Prisma Daps sælger.