Project Description

Bergs slussar, Linköping
Gang- og cykelsti i samme område.
Samme forudsætninger: Overflader, vejrlig, bevoksning og omgivende lys.
Lige meget lys, men Prisma Eliott forbruger kun 40% af den tidligere effekt.