De fleste er klar over, at flagermus trives bedst i nattens mørke.
Hvad betyder det for dyrene, når deres levested reduceres af menneskelig belysning?

Forskning på gadebelysningsforum

Den 13-14 september 2022 var vi til Gatubelysningsforum, en messe for alle, der beskæftiger sig med offentlig udendørsbelysning.
Der blev vi indført i meget interessant forskning om, hvordan insekter og flagermus påvirkes af belysning.
Noget der især vakte vores interesse, var andelen af flagermus i Skaraborgs kirker. For 30 år siden var de i 2 ud af 3 kirker. Da de samme kirker blev tjekket i dag, var procentdelen faldet til 1 ud af 3. Forskerne mener, at udviklingen især skyldes belysning, og at vi i dag oplyser vores kirker mere end tidligere.

Detect – den funktion, der lukker ned

Vi kalder vores løsning Prisma Light Detect. Som udvikler, producent og sælger af armaturer har PrismaTibro et ansvar. Et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at skabe en bæredygtig situation for både mennesker og dyr. Vi er allerede nået langt i forhold til udviklingen af tilstedeværelsesstyret belysning, eller Detect, som vi kalder det. Detect er en funktion, der slukker eller sænker lysstyrken, når der ikke er nogen i nærheden. Styringen kan være til enorm gavn i områder, hvor folk sjældent opholder sig, men som alligevel bør være belyst af forskellige årsager. Her kan nataktive dyr leve stort set uforstyrret.

Belysningsplanlægning

Vi hjælper gerne vores kunder med planlægningen af, hvilke områder der skal belyses. Sammen gennemgår vi, hvor der er mest brug for lyset, og om det er muligt at lave korridorer i følsomme områder. Kunden kan selv vælge, hvor varmt eller koldt lyset skal være, hvor varmere lys vurderes som mere gavnligt ud fra et økologisk synspunkt.

Sammen

Hvis vi hjælper hinanden, lytter til forskning, diskuterer og planlægger, kan vi opnå nye succeser. Vi vil gerne tilbyde dig en bæredygtig belysning, der forstyrrer miljøet mindst muligt, men som heller ikke bringer hverken sikkerheden eller trygheden for os mennesker i fare.