Fejlsøgning af Prisma Daps

Vælg hvilken med et klik i listen nedenfor

Fejlsymptom Mulige handlinger
Ur funktion
Der sker ikke noget, når du
trykker på trykfronten
Intet lys
Ingen lyd
Kontroller at forsyningsspænding findes: (I/O-klemme 10* og 11*)
Øvrige modeller
Kontroller at spænding findes RØD på (I/O-klemme 4* og 5*) respektivt GRØN (I/O-klemme 6* og *5) fase.
Hvis der er spænding:  Kontroller sikringerne med ohm-meter og erstat defekte med rette mA-tal.
Er spændingerne fremme og sikringerne hele, så byt enheden og send den defekte til PrismaTibro.
Rødt lys i LED-kvitteringen foran Kontroller at lampespænding findes på: I/O-klemme 4, 5 og 6*
Udfør spændingsreset: løsn kabel 10* og 11*, og slut til igen.
Ingen lokaliseringslyd
Ingen lyd under hverken
RØD eller GRØN fase
• Fungerer trykning på trykfronten men uden kvitteringslyd, så kontroller højtaleren
• Er den mekanisk hel?
• Sidder magneten fast?
• Giver ohm-måling over højtaleren ca 6-10 ohm?
• Er natsænkningen på?
• Spænding mellem I/O-klemme 21* og 5*
Kun lyd under RØD Fase Kontroller indkommende spænding på GRØN fase: I/O-klemme 5* og 6*.
Findes spænding der, så udskift enheden og send den defekte enhed til PrismaTibro.
Vibratoren ude af funktion Kontroller at kablet sidder tilsluttet på kortet.
I ældre modeller findes en sikring som behøver at blive kontrolleret eller skiftes ud, placeret lige ved siden af kontakten til vibratoren.
Led-kvittering i front og
Led lyskrans lyser eller
blinker når de ikke skal
Kontroller spændingen mellem blå og brun leder ind til elektronikenheden.
Hvis spændingen er højere end 120 V, lækker trafikstyringen spænding eller der induceres spænding på grund af dårlig kabelføring under gaden.
Monter da belastningsmodstand i styreskabet.
Prisma Daps 2000•L og Prisma Daps 2000•M kan endda kompletteres med belastningskort som enkelt monteres ved siden af elektronikenheden.
Kontakt PrismaTibro for mere info.
Problemerne består Aktiver parameterfilen I fik ved leverering, og konstater om den oplevede fejl består.
Vedbliver problemet, da kontakt PrismaTibro support
Anden fejl Kontak PrismaTibro support

* I/O-plint er skrueklemme-nummer på elektronikenheden
Hjælpemiddel
• Voltmeter
• Prisma Daps App, fungerer på Android smarttelefon eller tablet

Fejlsymptomer Mulige handlinger
Ur funktion
Ingenting sker når man
trykker på trykfronten
Intet lys
Ingen lyd
Kontroller at forsyningsspænding findes: (I/O-klemme 10* og 11*)
Øvrige modeller
Kontroller att spænding findes RØD på (I/O-klemme 4* og 5*) respektive GRØN (I/O-klemme 6* og *5) fase.
Hvis den findes:  Kontroller sikringerne med ohm-meter og erstat defekte med korrekt mA-tal.
Er spændingerne fremme og sikringerne hele, så byt enheden og send den defekte til PrismaTibro.
Rødt lys i Led-kvitteringen i front Kontroller at lampespænding findes på: I/O-klemme 4, 5 og 6*
Udfør spændingsreset: løsn kabel 10* og 11*, og tilslut igen.
Ingen lokaliseringslyd
Ingen lyd under hverken
RØD eller GRØN fase
• Fungerer trykning på trykfronten men uden kvitteringslyd så kontroller højttaleren
• Er den mekanisk hel?
• Sidder magneten fast?
• Giver ohm-måling over højttaleren ca 6-10 ohm?
• Er natsænkningen på?
• Spænding mellem I/O-klemme 21* og 5*
Kun lyd under RØD Fase Kontroller indkommende spænding på GRØN fase: I/O-klemme 5* og 6*.
Findes spænding der, så byt enheden ud og send den defekte til PrismaTibro.
Led-kvittering i front og
Led lyskrans lyser eller
blinker når de ikke skal
Kontroller spændingen mellem blå og brun tråd ind til elektronikenheden.
Er spændingen højere end 120 V lækker trafikkontrollen spænding ud eller så induceres spænding på grund af dårlig kabling under gaden.
Monter da belastningsmodstand i styreskabet.
Prisma Daps 2000•L og Prisma Daps 2000•M kan endda kompletteres med belastningskort som enkelt monteres ved siden af elektronikenheden.
Kontakt PrismaTibro for mere info.
Problemerne består Aktiver parameterfilen I fik ved levering og konstater om oplevede fejl består.
Består problemet kontakt da PrismaTibro support
Anden fejl Kontakt PrismaTibro support

* I/O-klemme er skrueklemme-nummer på elektronikenheden
Hjælpemiddel
• Voltmeter
• Prisma Daps App, fungerer på Android smarttelefon eller tablet

Fejldetekteringsfunktion

 • Fejldetekteringen er altid tilsluttet.Prisma Daps
 • For at aktivere rødt lys i led-kvitteringen i front ved fejl skal dip-switch 6 sættes på ON.
 • Rødt lys i led-kvitteringen i front lyser konstant hele tiden, fejlen består. 
Når fejlen er løst, slukkes den røde diode i led-kvitteringen i fronten, og enheden annullerer automatisk al fejlsignalering.

Optisk fejlsignalering for servicetekniker

 • Ved fejl er den optiske fejlsignalering for servicetekniker altid slået til.
 • For at komme til den optiske fejlsignaleringen for servicetekniker, skal man skrue overlåget, som sidder sammen med led-lyskransen løs, og skyde trykfronten op mindst 5 cm.
  Se billede her ved siden af på moderkort, forklaring:
  1. Fejlsignalering for servicetekniker
  2. Fejlsignalering med rød led-kvittering i front
 • Ved fejl blinker den øvre røde lysdiode 5 gange i en sekvens. 
Sekvensen gentages hvert 10. sekund uafbrudt, så længe fejlen består.

Blinkningerne repræsenterer mulige fejl på nedenstående funktioner i følgende rækkefølge:

Kort blink repræsenterer

at ingen fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

Langt blink repræsenterer

at en fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

LANG BLINKNING INDIKERER FEJL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEJL HANDLING
Blinkning 1, lang Relæ 1 Udskift spændingsdåsen
Blinkning 2, lang Led-kvittering i front Udskift moderenheden
Blinkning 3, lang Led-lyskrans Kontroller tilslutningen. Hvis den er korrekt tilsluttet: Udskift Led-lyskransen.
Blinkning 4, lang EEPROM Udskift moderenheden
Blinkning 5, lang Trykfront Udskift moderenheden

Krav

 1. For at kunne signalere fejl til styreenheden, skal Prisma Daps 2300 forsynes fra en konstant strømkilde, da eventuel fejlsignalering foretages i begyndelsen af ​​hver ny grøn fase, så længe fejlen består.
 2. Hvis enheden er udstyret med LED-lyskrans, skal LED-lyskrans være tilsluttet.

Fejldetekteringsfunktion

 • Fejldetekteringen er altid tilsluttet.Prisma Daps
 • For at muliggøre fejlsignale-ring til styrepparatet og aktivere rødt lys i kvitterings-fronten ved fejl skal dip-switch 6 sættes på ON.
 • Ved fejl sender Prisma Daps 2300•S en 5 sekunder lang spændingspuls til styrapparatet via den hvide tråd, hver gang grøn fase initieres.
  Rødt lys i kvitteringsfronten lyser konstant hele tiden, fejlen består. 
Når fejlen er løst,, slukkes den røde diode i fronten og enheden annullerer automatisk al fejlsignalering.

Optisk fejlsignalering for servicetekniker

 • Ved fejl er den optiske fejlsignalering for servicetekniker altid tilsluttet.
 • For at få adgang til den optiske fejlsignalering for servicetekniker, skal man skrue overlåget, som sidder sammen med led-lyskransen, løs, og skyde trykfronten mindst 5 cm op.
  Se billede her ved siden af på moderkort, forklaring:
  1. Fejlsignalering for servicetekniker
  2. Fejlsignalering led-kvittering i front
 • Ved fejl blinker den øvre røde lysdiode 5 gange i en sekvens. 
Sekvensen gentages hvert 10. sekund uafbrudt, så længe fejlen består.

Blinkningerne repræsenterer mulige fejl på nedenstående funktioner i følgende rækkefølge:

Kort blink representerer

at ingen fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

Langt blink representerer

at en fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

LANG BLINKNING INDIKERER FEJL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEJL HANDLING
Blinkning 1, lang Relæ 1 Udskift spændingsdåsen
Blinkning 2, lang Led-kvittering i front Udskift moderenheden
Blinkning 3, lang Led-lyskrans Kontroller tilslutningen. Hvis den er korrekt tilsluttet: Udskift Led-lyskransen.
Blinkning 4, lang EEPROM Udskift moderenheden
Blinkning 5, lang Trykfront Udskift moderenheden

Krav

 1. For at kunne signalere fejl til styreenheden, skal Prisma Daps 2300 forsynes fra en konstant strømkilde, da eventuel fejlsignalering foretages i begyndelsen af ​​hver ny grøn fase, så længe fejlen består.
 2. Hvis enheden er udstyret med LED-lyskrans, skal LED-lyskrans være tilsluttet.

Fejldetekteringsfunktion

 • Fejldetekteringen er altid tilsluttet.Prisma Daps
 • For at muliggøre fejlsignale-ring til styrepparatet og aktivere rødt lys i kvitterings-fronten ved fejl skal dip-switch 6 sættes på ON.
 • Ved fejl sender Prisma Daps 2300•S en 5 sekunder lang spændingspuls til styrapparatet via den hvide tråd, hver gang grøn fase initieres.
  Rødt lys i kvitteringsfronten lyser konstant hele tiden, fejlen består. 
Når fejlen er løst,, slukkes den røde diode i fronten og enheden annullerer automatisk al fejlsignalering.

Optisk fejlsignalering for servicetekniker

 • Ved fejl er den optiske fejlsignalering for servicetekniker altid tilsluttet.
 • For at få adgang til den optiske fejlsignalering for servicetekniker, skal man skrue overlåget, som sidder sammen med led-lyskransen, løs, og skyde trykfronten mindst 5 cm op.
  Se billede her ved siden af på moderkort, forklaring:
  1. Fejlsignalering for servicetekniker
  2. Fejlsignalering led-kvittering i front
 • Ved fejl blinker den øvre røde lysdiode 5 gange i en sekvens. 
Sekvensen gentages hvert 10. sekund uafbrudt, så længe fejlen består.

Blinkningerne repræsenterer mulige fejl på nedenstående funktioner i følgende rækkefølge:

Kort blink representerer

at ingen fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

Langt blink representerer

at en fejl er blevet detekteret på respektive funktion.

LANG BLINKNING INDIKERER FEJL PÅ FUNKTION FUNKTION MED FEJL HANDLING
Blinkning 1, lang Relæ 1 Kontroller at den brune og sorte tråd er sammenkoble-de.
Er de det: Skift moderenheden.
Blinkning 2, lang Led-kvittering i front Skift moderenheden.
Blinkning 3, lang Led-lyskrans Kontroller tilslutningen. Hvis den er korrekt tilsluttet: Udskift Led-lyskransen.
Blinkning 4, lang EEPROM Skift moderenheden.
Blinkning 5, lang Trykfront Skift moderenheden.

Send email

her hvis du ønsker at PrismaTibro support skal kontakte dig, eller ring
+46 504 400 40