FNs Bæredygtigheds
Agenda 2030

PrismaTibro har altid været forbundet med bæredygtighed.
Bæredygtighed kan naturligvis betyde meget og fortolkes meget forskelligt fra person til person.
Hvis du ser på de 17 bæredygtighedsmål hver for sig, håber vi at forklare, hvad vi allerede gør eller agter at gøre i de næste par år både på vores arbejdsplads, hvordan vi vil udføre og påvirke lokalt og globalt.

Vi gør det muligt for mindst 43 mennesker at forsørge deres familier og mere end det.
Vi støtter Ankarstiftelsen, der arbejder med mikrolåneprojekter.
Der gøres også punktbestræbelser i for eksempel Moldova.

PrismaTibro har i mange år været involveret og støttet Ancharstiftelsen.
Baseret på det er vi involveret i og bidrager til, at de sultne får mad.
Dette gælder også med den støtte, vi har givet Moldova.

Igen er dette baseret på, hvad vi kan gøre både lokalt og globalt.
For eksempel sikrer vi, at alle medarbejdere med mellemrum får foretaget helbredsundersøgelser.
Vi er involveret i at sikre, at kommunens børn bevæger sig ved at sponsere idrætsforeningerne.
I pauserne er der ofte bordtennis-turneringer på PrismaTibro, også en måde at fremme bevægelse på.
Der tilbydes også wellness-godtgørelse til alle medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen bruger det.
Med vores kommende produkter håber vi også at være en del af dette mål og tænke her på Prisma Light Ella Play.
Vi håber, at dette produkt tiltrækker nutidens børn til legepladsen igen.
I Colombia gør vort arbejde, at børn spiller fodbold i stedet for at være en del af den kriminelle verden.
Gennem vores engagement i Ancharstiftelsen er vi involveret i at bygge skoler i Colombia.
Vi modtager også studiebesøg når der er grund til det.
I vores daglige arbejde sørger vi for at tænke på den rigtige person på det rette sted, uanset køn.
Uden kvoter har vi for eksempel i dag lige så mange mænd som kvinder i salgsafdelingen.
Vi er nu miljøcertificerede ISO 14001, hvilket bidrager til dette mål.
Vi bidrager til opførelsen af ​​vandbehandlingsprojekter i Colombia.
Gennem vores LED-armaturer er vi en del af dette mål. Med vor sensorstyrede løsning mere end andre producenter.
Det er vigtigt at spare så meget energi som muligt.
Vi vil meget gerne skifte til en solcelleløsning på vores armaturer, men desværre er teknologien ikke der endnu, så den fungerer i de nordiske lande.
Hos PrismaTibro AB sørger vi for at følge de svenske kollektive aftaler, der findes.
Dette er naturligvis vigtigt for medarbejderne og deres familier, selvom det i sig selv ikke udrydder verdens problemer.
Hos PrismaTibro mener vi, at alle skal have den samme chance, når de ansøger om et job hos os, uanset alder, køn eller baggrund.
Dette har resulteret i, at vi tidligere har modtaget en pris for vores mangfoldighedsarbejde.
I dag er f.eks. fem af vores medarbejdere (herunder en kvinde) fra Mellemøsten.
Vi ser, at det ikke betyder noget, hvor du kommer fra, men med de rette betingelser fra arbejdsgiveren og den rette holdning fra den enkelte, er der en plads for alle på arbejdsmarkedet.
Dette mål er noget, vi tænker og arbejder med dagligt, normalt bevidst, men nogle gange også ubevidst.
Det er nok at se på vores strategiske udviklingsplan, og man vil se de ting, vi arbejder på, for at forbedre infrastrukturen med vores overgangssignaler og armaturer.
Da vi har konstrueret mange af de produkter, vi sælger, har vi også et naturligt fokus på den industrielle side.
Vi spørger ofte os selv: “Gøres dette trin på den rigtige måde, kan vi strømline, uden at det får de forkerte konsekvenser?” Uden innovation har vi som teknologivirksomheder med selvudviklede produkter ikke lang levetid.
Vi er nødt til at følge med og helst være lidt forud for at have et fortsat godt salg.
Selvom dette mål meget handler om et statsligt / større perspektiv, hjælper vi med vores “lille del” med at bidrage til dette, så godt vi kan.
Hvis vi alle hjælper hinanden, kan vi påvirke verden.
10.1
Reducerer indkomstgabet gennem f.eks. Ankerfundamentets mikrolån i Sverige: lønninger fastsættes ikke afhængigt af køn eller lignende, men præstation.
10.3
Vi tillader ikke forskelsbehandling, og alle tegn på sådanne behandles straks,
10.7
Medarbejdere fra flere lande betyder, at vi fremmer migration, ledere i virksomheden engagerer sig og hjælper vores medarbejdere med myndigheder osv., når der er behov herfor,
10.8
vi investerer i Colombia og andre lande.
10.2
som nævnt ovenfor; se ikke på baggrunden, men hvem er den person, der passer bedst til os.

Med vores produkter håber vi at kunne deltage og bidrage til et bæredygtigt samfund.
Vores produkter har en lang levetid og skal være en del af den smarte by, hvor der er stort fokus på miljøet.
Et eksempel er vores sensorstyrede belysning, det rigtige lys på det rigtige sted bidrager til energibesparelser, men også et bedre miljø for både dyr og mennesker. Tilgængelighed er også en vigtig del af dette mål, især hvis man ser på delmål 11.7.
Vi arbejder bredt med dette i tankerne for vores produkter Prisma Button, Prisma Daps og Prisma Light.
Prisma Button har den funktion at hjælpe folk med at få åbnet døre.
Brug af en Prisma Button skal hjælpe dig, der står på to ben, dig i en kørestol, dig med en rullator, dig, der bærer ting eller dig, der ikke har styrken til at åbne døren manuelt.
Prisma Daps er udviklet og udvikles fortsat med organisationer som SRF (Synsskadades Riksförbund).
Dette sker er for at sikre, at en person med for eksempel syns- eller høreskader også kan færdes byen.

Hos PrismaTibro AB producerer vi alt efter kundeordre.
Det betyder, at vi ikke har nogen overproduktion, hvor store mængder bliver ubrugelige efter et stykke tid.
Et andet eksempel er, at vi leverer så mange meter kabel til vores armaturer, som kunden har brug for.
Vi leverer ikke 10 meter, når kunden har brug for 5, og kan smide resten.
På PrismaTibro AB skal det være naturligt at tage toget, når det er muligt.
Vi bør også altid overveje, om det er nødvendigt at flyve.
Med et globalt marked er det selvfølgelig nødvendigt fra tid til anden, men omtanken skal altid være der …
Vi er miljøcertificerede i henhold til ISO 14001.
Vi prøver også at købe så mange detaljer som muligt, så tæt på os som muligt.
Dette har naturligvis en positiv effekt på miljøet, og det er noget, som vores kunder sætter pris på.
Vi bruger undertiden for eksempel plast i vores emballage, men for os er det naturligt at sikre, at det er nedbrydeligt.

Gennem vores arbejde med smart belysning hjælper vi med at reducere det, der kaldes “Light Pollution”.
Vi er også medlemmer af El-kretsen for at tage ansvar hele vejen for vores produkter.

Noget, som PrismaTibro AB altid har troet var vigtigt, og som burde være vigtigt også i fremtiden, er delmål 16.5.
Vi deltager aldrig i handler, hvor der f.eks. kræves en brun konvolut under bordet.
Selvom vi ikke kan være den spiller, der kan udrydde dette verden over, så håber vi at være i stand til at gå foran med et godt eksempel. Også her hjælper Ancharstiftelsen med at hjælpe børn fra kriminalitet, med Ankla center, hvor børn kan have trygge dage …
16.7 er også noget, vi arbejder med dagligt med vores delegerede ledelse – alle uanset køn, religion osv. har lige mulighed for at komme med forslag.
16.B Vi accepterer ikke forskelsbehandling.

Hos PrismaTibro AB har vi 36 ansatte.
Hvis vi kan informere disse i de bæredygtighedsmål, der findes, er vi overbeviste om, at dette vil være i alles tanker både i og udenfor virksomheden.
Over tid vil dette skabe spændende betingelser for partnerskaber, hvis vi bare er åbne for det.