SRF bjöd in

Synskadades Riksförbund inbjöd oss från PrismaTibro att hålla utbildning om akustiska övergångssignalerna Prisma Daps.
Deltagarna var ombudsmän.

Tema

Plattform för tillgänglighet och användbarhet i den fysiska närmiljön.
Syftet med plattformen är att ge en samlad bild av vad SRF anser är bra att tänka på när man skapar en tillgänglig och användbar fysisk miljö för personer med synnedsättning.

Vi gav och fick mycket tillbaka

Vår akustiska övergångssignal Prisma Daps passar väldigt bra in på plattformens syfte och vi uppskattade mycket att få sprida kunskaper om möjligheterna Prisma Daps ger.
En viktig sak: Ljudet.
Ljudet från Prisma Daps är precis motsatsen till de flesta ljud i trafiken – t ex från backande lastbilar – genom att det verkligen fungerar som lokaliseringsljud, lyssna här!
Dessutom får vi massor tillbaka sådana här dagar i form av erfarenheter, idéer, glädje och positiva infall.

Innehåll

 • Utbildning om Prisma Daps akustiska övergångssignal.
 • Sprida kunskap om grunden till varför Prisma Daps fungerar precis som den gör och vilka möjligheter den erbjuder.
 • Samla intryck från några av våra viktigaste användare – personer med synnedsättning.
  För oss, PrismaTibro, utvecklare och tillverkare av övergångssignaler är det viktigt att få tillfälle att både lyssna och utbyta erfarenheter med vår fokusgrupp.

4 Enkla steg

I fyra enkla steg leder Prisma Daps akustiska övergångssignaler alla trafikanter tryggt över till andra sidan korsningen. 

 1. Lyssna
  Lokalisering = hitta övergången.
  Det karaktäristiska lokaliseringsljudet hjälper fotgängare i allmänhet och personer med nedsatt syn i synnerhet att att finna fram till övergångsstället och fram till övergångssignalen.
 2. Se 
  Tillgänglighet och synlighet = Taktil information
  Reliefsymboler: Information om korsningen ges genom en taktil karta med reliefsymboler som också fungerar fint för seende.
  Den taktila riktningspilen överst på enheten är speciellt framtagen för att hjälpa människor med nedsatt syn att få veta i vilken riktning övergång ska ske.
  Reliefsymboler – Kartillustrationen
  Båda dessa – reliefsymboler och riktningspil – ger möjlighet att läsa med handen och därmed få komplett information om övergång.
 3. Lyssna och känn
  Alla trafikanter har glädje och nytta av de sätt Prisma Daps kommunicerar: auditivt, visuellt, taktilt och vibration för att avgöra när det är tryggt att korsa gatan.
  Vibrator: En kraftig puls med visst antal pulser per minut och är placerad i underlocket. Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i – röd eller grön signal.
 4. Passera
  Trygg över gatan
  Följ lokaliseringsljudet från Prisma Daps så man når tryggt och säkert fram till motsatt sida gatan. 

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps