Reliefsymboler

Prisma Daps kan förses med reliefsymboler som gör det möjligt för personer med nedsatt syn att ”se” karta över korsningen.
Kartan byggs upp av just de pusselbitar som behövs för att visa aktuell korsning.
Det färdiga pusslet monteras sedan smidigt på avsedd plats på sidan av övergångssignalen Prisma Daps.

Fler symboler

Nu finns fler symboler tillgängliga än tidigare.
Låt oss veta om du behöver någon av de nya – som är:

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 1, Refug med Prisma Daps
Artikelkod 835-0801

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 2, Refug, tåg/spårvagn med Prisma Daps
Artikelkod 835-0802

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 3, Biltrafik på spårväg
Artikelkod 835-0803

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 4, Spårvagn/Tåg, inte kontrollerad
Artikelkod 835-0804

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 5, Biltrafik, inte kontrollerad
Artikelkod 835-0805

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 6, Cykeltrafik, en väg, inte kontrollerad
Artikelkod 835-0806

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | ReliefsymbolerReliefsymbol 7, Cykeltrafik i båda riktningarna, inte kontrollerad
Artikelkod 835-0807

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps