Prisma Daps

Välj 13-ledare

När man väljer kablage för Prisma Daps 2000 ska man med fördel tänka både på dagens förutsättningar och framtidens behov.

Rekommendation

För samtliga funktioner
• Välj 13-ledarkablage
Prisma Daps 2000•M
6-ledarkablage
Prisma Daps 2000•L
8-ledarkablage
6-ledarkablage fungerar men då med följande begränsningar:
• En utgång – istället för två
• En ingång – istället för två
• Ej RFID
• Ej tryckfunktion i bottenlocket

OBS!

Jordningskabel används ej, då Prisma Daps 2000 är dubbelisolerad.
Exakt vilka funktioner och möjligheter som försvinner beror på styrskåpet.

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps