Prisma Tibro, Sweden | Prisma Daps | Man behöver inte vara blind för att ha glädje

Seende har glädje av Prisma Daps

Funktionerna som övergångssignalen ger kan vara livsviktiga för personer med nedsatt syn och de med begränsad rörlighet. Men alla trafikanter har stor nytta av det Prisma Daps erbjuder.

Också tillgänglighet för blinda och personer med rörelsehinder

Prisma Daps tillhandahåller praktiska funktioner och konkret hjälp för personer att finna sin väg över gata, väg eller korsning. För maximal tillgänglighet behöver berörda grupper informeras och hur funktionerna skall användas.

Tillgänglighet för seende och blinda

Tillgänglighet för alla som rör sig över korsningar oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Mängder av möjligheter att anpassa för särskilda behov eller möta mångas behov.

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps