Prisma Daps

Akustisk

Tryckknappslådor skall utföras med akustiska signaler samt taktil markering, taktil riktningspil och reliefsymboler.

Rött eller grönt

Akustisk signal med långsam pulsfrekvens anger att rött ljus visas i gångsignalen och snabb pulsfrekvens anger att grön signal visas.
Taktil markering anger gångriktning samt övergångsställets utformning för synskadade.
Prisma Daps är utvecklad i samarbete med Synskadades Riksförbund.
Tillverkas i Tibro sedan mer än tre decennier.

Nyheter

Läs mer om Taktil riktning och vibration

Läs mer om Reliefsymboler och taktil riktning

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps