Vippa dip-switch

Prisma Daps 2300•S programmeras via 8 st dip-switchar placerade under ”huven”.

Möjligheter med dip-switch nummer…

 1. Aktiverar självhållning på led ljuskrans och led kvittens i front och GPD-system.
  Slocknar vid grönfas eller vid spänningsbortfall.
 2. Aktiverar autodetektering av självhållning alternativ styrapparathållning av led ljuskrans och led kvittens i front.
  Om dip 2 är aktiveras ska dip 1 stå på Off.
 3. Aktiverar fördröjt tryck: 3 sekunders tryck aktiverar relä 1 i 3 sekunder.
  Om dip 7 är On aktiveras relä 2 istället vid fördröjt tryck.
  Krav: 5-ledarkabel.
 4. Aktiverar kvittensljud vid anmälan utifrån – från andra Prisma Daps tryckknappar.
 5. Aktiverar kvittensljud vid anmälan. Aktiverad vid leverans.
 6. 3-ledarkabel Aktiverar rött error-ljus i led-kvittens i front vid fel.
  5-ledarkabel Aktiverar felsignalering via den vita tråden och aktiverar rött error-ljus i ledkvittens i front vid fel.
 7. Utgångsrelä 2 aktiveras också  vid anmälan.
  Om dip 3 är On aktiveras relä 2 endast vid fördröjt tryck.
  Vid 3-ledarkabel ska dip 7 sättas på Off.
 8. Led ljuskrans är alltid aktiverad.
  Om led ljuskrans inte är ansluten används dip 8 till att stänga av felrapporteringen för led-ljuskrans.

Ladda ned

KLICKA HÄR för installationsmanual.

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps