Du väljer

Genom att ändra programläget i Prisma DI-5C, kan du välja ett av två sätt att hantera mätresultaten.

Standard

Mät och spara mätvärdena i minnet för ytterligare databehandling av resultaten från vevaxelindikatorn.

Enbart mätning

Det betyder att du kan läsa från displayen och skriva mätvärdena på ett papper, utan att kunna spara värdena i minnet. Prisma DI-5C fungerar då exakt som Prisma DI-5.