Se upp!

Det är lätt att uppfatta den felaktiga CE-märkningen som äkta då den är bedrägligt lik originalet. Skillnaden är avståndet mellan bokstäverna.
Den falska ska enligt uppgift ange ”C” som i China och ”E” som Export.
Den falska betyder helt enkelt att det är en produkt exporterad från Kina – och säger alltså ingenting om kvalitet och säkerhet och ger därmed ingen annan ”garanti” att ursprungslandet troligtvis (!) är Kina.

CE-märkning

Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna.

Tester

För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda.
För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs.
För att visa att Prisma Light, Tibro tar CE-märkningen på största allvar har vi anlitat oberoende kontrollorgan – Nemko, Semko, Demko, SP med flera.