7 meter

I dagsläget levererar vi 7 meter kabel med vårt Prisma DI-5, prisma DI-5C som ansluter givaren till resten av instrumentet.

3,5 meter

På önskemål av kund kan även längden 3,5 meter väljas.