Prisma Button

Dip-switchar ger möjligheter

Den kan ställas in, ställas om, när som helst, och sitter under ”huven” och är enkla att ändra för den med teknisk kunskap – som en montör/installatör.

Fakta

 • Det finns 8 st dip-switchar på kretskortet. 
 • Alla står i off-läge vid leverans.
 • Du kan aktivera flera dip-switchar i kombination beroende på vilken funktion du önskar.

OBS!

Var uppmärksam på att du inte kan aktivera tillslagsfördröjning tillsammans med Nurse-Bed funktion. 

1,5 sekunders tryck • Dip-switch 1: On
Prisma Button

3 sekunders tryck • 
Dip-switch 2: On
Prisma Button

6 sekunders tryck • Dip-switch 1+2: On
Prisma Button

Anmälan kräver kraftigare yttre påverkan.
Så en kick/spark är inte bara tillåtet, det krävs.
Dip-switch 3: On
Prisma Button

Ett tydligt pip-ljud vid tryck på frontpanelen.
Dip-switch 5: On
Prisma Button

Ger en reläanslutningstid på max 1 sekunder.
En funktion som innebär att dörren endast får en signal oavsett hur
länge du än trycker på frontpanelen.
Dip-switch 4: On
Prisma Button

Kan användas för att styra låskolvar när signal till dörröppningen behöver
förskjutas 1,5 sekunder så att låskolven hinner dras undan.
Funktionen kan även användas om man vill ha asynkron öppning av pardörrar.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1, ”Låskolv”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1 ,”Låskolv” direkt.
  När man tryckt i 1,5 sekunder aktiveras även relä 2, ”Dörr”

Dip-switch 2 och 8: ON
Prisma Button


Alltid i läge Off.
Används ej.
Ledig plats för kommande funktionalitet.

Stänger av relä 2.
Dip-switch 7: On
Prisma Button

Nurse Bed även kallad systeröppning.
Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1,
  “Dörr 1”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 2,
  “Dörr 2”

Dip-switch 8: On
Prisma Button


Nurse Bed även kallad systeröppning.
Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1+ 2, “Dörr 1” och “Dörr 2”

Dip-switch 1 och 8: ON

Prisma Button