Dip-switchar ger möjligheter

Den kan ställas in, ställas om, när som helst, och sitter under ”huven” och är enkla att ändra för den med teknisk kunskap – som en montör/installatör.

Fakta

 • Det finns 8 st dip-switchar på kretskortet. 
 • Alla står i off-läge vid leverans.
 • Du kan aktivera flera dip-switchar i kombination beroende på vilken funktion du önskar.

OBS!

Var uppmärksam på att du inte kan aktivera tillslagsfördröjning tillsammans med Nurse-Bed funktion. 

1,5 sekunders tryck • Dip-switch 1: On


3 sekunders tryck • 
Dip-switch 2: On

6 sekunders tryck • Dip-switch 1+2: On

OBS! Om dip-switch 8 aktiveras, avaktiveras tidsfördröjning

Anmälan kräver kraftigare yttre påverkan.
Så en kick/spark är inte bara tillåtet, det krävs.
Dip-switch 3: On

Ett tydligt pip-ljud vid tryck på frontpanelen.
Dip-switch 5: On

Ger en reläanslutningstid på max 1 sekunder.
En funktion som innebär att dörren endast får en signal oavsett hur
länge du än trycker på frontpanelen.
Dip-switch 4: On

Kan användas för att styra låskolvar när signal till dörröppningen behöver
förskjutas 1,5 sekunder så att låskolven hinner dras undan.
Funktionen kan även användas om man vill ha asynkron öppning av pardörrar.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1, ”Låskolv”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1 ,”Låskolv” direkt.
  När man tryckt i 1,5 sekunder aktiveras även relä 2, ”Dörr”

Dip-switch 2 och 8: ON


Alltid i läge Off.
Används ej.
Ledig plats för kommande funktionalitet.

Stänger av relä 2.
Dip-switch 7: On

Nurse Bed även kallad systeröppning.
Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1,
  “Dörr 1”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 2,
  “Dörr 2”

Dip-switch 8: On


Nurse Bed även kallad systeröppning.
Styr pardörrar på olika sätt beroende på hur du trycker på frontpanelen.

 • Kort tryck: aktiverar relä 1, “Dörr 1”
 • Tryck 1,5 sekunder: aktiverar relä 1+ 2, “Dörr 1” och “Dörr 2”

Dip-switch 1 och 8: ON